สถิติ
เปิดเมื่อ23/02/2012
อัพเดท27/03/2012
ผู้เข้าชม32517
แสดงหน้า43316
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ปฎิทิน
March 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พริก

พริก
อ้างอิง อ่าน 1133 ครั้ง / ตอบ 0 ครั้ง

puypanlan

ขั้นตอนการปลูกพริก 
การปลูกพริก  อาจเลือกปฏิบัติได้  3 วิธี ตามความเหมาะสม คือ
              1.  โดยวิธีการใช้เมล็ดพริกหยอดเมล็ดโดยตรงในหลุม หลุมละ 3-5 เมล็ด นิยมปฎิบัติในแปลงปลูกขนาดใหญ่ และไม่มีแรงงานเพียงพอในการย้ายต้นกล้า จุดอ่อนของการปลูกโดยวิธีนี้คือ ต้นพริกอ่อนแอ อาจจะถูกมดและแมลงอื่นๆกัดกินใบ ทำให้สิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์และเสียเวลาในการปลูกซ่อม
               2.  เพาะเมล็ดพริกให้งอกแล้วนำไปปลูกในหลุม นำเมล็ดพันธุ์แช่น้ำผสมสารอาหารเพื่อเร่งรากและป้องกันโรคต่างๆ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง แล้วเอาผ้าชุบน้ำหมาดๆห่อ ทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน เมล็ดเริ่มจะงอกแล้วให้นำไปปลูก กลบด้วยดินบางๆ ประมาณ 1-2 เซ็นติเมตร 
              3.  เพาะเมล็ดในแปลงเพาะก่อน การเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าเป็นการกระตุ้นการงอกให้เร็วขึ้นและ มีความสม่ำเสมอมากขึ้น โดยนำเมล็ดพันธุ์มาแช่สารละลายป้องกันกำจัดเชื้อราผิวเมล็ดพริกและสารอาหารเร่งรากทิ้งไว้ ๑ คืน แล้วนำไปคลุมในที่ร่มอีก ๒ - ๓ วัน เมื่อเกิดตุ่มรากสีขาวเล็ก ๆ จึงนำไปเพาะในแปลง โดยแปลงเพาะควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 100 กรัมต่อตารางเมตร ขุดดินลึกประมาณ 5-8 นิ้ว ให้โรยเมล็ดเป็นแถวห่างกันประมาณ ๓ นิ้ว กลบด้วยดินหนาประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วใช้ฟางคลุมเพื่อรักษาความชื้นและรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมออย่าปล่อยให้แปลงแห้ง เมื่อกล้าเริ่มงอกค่อย ๆ ดึงฟางออกทีละน้อย อย่าให้กระทบกระเทือนต้นกล้า เมื่อกล้าอายุได้ 18 วัน ให้รดด้วยอาหารพืชฉีดพ่นทางใบ การย้ายปลูกจะทำเมื่อต้นกล้าอายุประมาณ ๓๐ วัน หรือมีใบจริงประมาณ ๕ ใบ ก่อนย้ายปลูก ๒ - ๓ วัน ควรงดการให้น้ำเพื่อให้ต้นกล้าแข็งแรง และทำการย้ายในช่วงเวลาเย็น หลังจากย้ายแล้วต้องให้น้ำทันทีถ้าปลูก 
 
การเตรียมดิน 
      ทำการย้ายปลูกเมื่อกล้าสูงประมาณ 6 นิ้วหรือ อายุ 30 วัน เตรียมดินแปลงปลูกโดย 
        1. ไถดะ ผสมอาหารพืชพันล้าน 30 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นลงดินเป็นการปรับสภาพดินก่อนปลูก แล้วตากดินทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน  เพื่อฆ่าเชื้อราในดิน
        2. ไถพรวน  1  ครั้ง  หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยมูลสัตว์) ให้ทั่วแปลงในอัตรา 3-4  ตันต่อไร่  และใช้ปุ๋ยรองพื้นสูตร ๑๕ - ๑๕ - ๑๕ อัตรา  25  กิโลกรัมต่อไร่ คลุกกับอาหารพืชพันล้าน 200 ซีซีกับน้ำ 0.5 ลิตร หว่านให้ทั่วพื้นที่ปลูก 
        3. พรวนกลบเข้ากับดินแล้วจึงเตรียมแปลงปลูกการเตรียมแปลงปลูก 
 
การเตรียมแปลงปลูก
การเตรียมแปลงปลูกสามารถทำได้หลายแบบ  แล้วแต่สภาพของพื้นที่ปลูกดังนี้คือ
              1.  ปลูกแบบไม่ยกแปลง เหมาะ สำหรับพื้นที่ๆ มีการระบายน้ำดี ปรับระดับได้สม่ำเสมอ การปลูกแบบนี้อาจปลูกเป็นแถวเดียว ใช้ระยะห่างระหว่างแถว 60-70 ซม. ระหว่างต้น 50 ซม. หรือปลูกเป็นแถวคู่ ระยะระหว่างแถวคู่ 1 เมตร ระหว่างแถว 50 ซม. ระหว่างต้น 50 ซม.
              2.  ปลูกแบบยกแปลง เหมาะสำหรับพื้นที่ปลูกที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง ระบาย น้ำออกได้ยาก ขนาดแปลงกว้าง 1.50 เมตร ร่องน้ำกว้าง 50ซม. ลึก 50 ซม. ปลูก 2 แถวบนแปลง โดยมีระยะห่างแถว 0.75-1.0  เมตร ระหว่างต้น 50 ซม. หรือปลูกเป็นแถวคู่ 1 เมตร ระหว่างแถว 50 ซม. ระหว่างต้น 50 ซม.
 
วิธีการให้น้ำต้นพริก 
พริกเป็นพืชที่ทนแล้งดีกว่าทนน้ำ  แต่ในระยะที่พริกเริ่ม ออกดอก พริกจะต้องการน้ำมากกว่าปกติ พบว่าการให้น้ำที่ไม่เพียงพอ และอากาศแห้งแล้งจะทำให้ดอกอ่อน ดอกบาน และผลอ่อนที่เพิ่งติดร่วงได้ ในสภาพที่อากาศค่อนข้างเย็น จะทำให้พริกเจริญเติบโตไม่ค่อยดี มีการติดดอกต่ำ และดอกร่วงในที่สุด การให้น้ำควรจะลดลง หรืองดในช่วงที่เริ่มทำการเก็บผลพริก ทั้งนี้เพราะถ้าให้น้ำพริกมากไป  จะทำให้ผลมีสีไม่สวย
* ช่วง 3 วันแรก ให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น
* ช่วง 4 วันต่อมา ให้น้ำวันละครั้ง
* ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 4 ให้น้ำสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
* ช่วงสัปดาห์ที่ 5 ถึงสัปดาห์ที่ 7 ให้น้ำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
* ช่วงสัปดาห์ที่ 7 ไปแล้วให้น้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ทั้งนี้การให้น้ำแก่พริกควรให้ตามสภาพพื้นที่ และดูความชุ่มชื้นของดินประกอบด้วย
ส่วนทางภาคอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เช่น เขตอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ให้น้ำทุกวัน ส่วนช่วงเดือนเมษายน ถ้าร้อนมากหรือแห้งแล้งมากอาจต้องให้น้ำวันละ 2 ครั้ง (เหมาะสมกับเกษตรกรผู้ที่ปลูกพริกไม่มาก)
 
วิธีการใส่ปุ๋ย 
หลังย้ายปลูกแล้ว 1 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 50 กก.ต่อไร่ อีกครั้งหนึ่ง วิธีใส่โดยโรยกึ่งกลางระหว่างแถวปลูกแล้วพรวนกลบ ในระยะนี้เป็นระยะที่พริกเริ่มจะมีตาดอก (แต่ ยังไม่ออกดอก) มีความต้องการธาตุอาหารเสริม ดังนั้นหลังจากใส่ปุ๋ยแล้ว 1 อาทิตย์ ควรฉีดอาหารพืชพันล้านให้ทางใบทุกๆ 7-14 วัน ยกเว้นช่วงออกดอก 
 
วิธีการพรวนดิน 
เนื่องจากพริกจะแพร่รากกระจายอยู่ใกล้ผิวดิน จึงต้องระวังอย่าให้รากกระทบกระเทือน เพราะจะชงักการเจริญเติบโต และจะทำให้ต้นพริกโค่นล้มง่าย การให้ปุ๋ยควรขุดหลุมตามบริเวณกว้างของใบพริกที่แผ่ไปถึง อย่าใส่ชิดโคนต้น
 
วิธี การเก็บเกี่ยว 
พริกจะเริ่มให้ผลผลิตหลังจากย้ายปลูกแล้ว 2 เดือนครึ่ง ถึง 3 เดือน ในระยะแรกผลผลิตจะได้น้อยและจะค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เก็บเกี่ยวอาทิตย์ละ1 ครั้ง ผลผลิตจะเริ่มลดลงเมื่อพริกเริ่มแก่ เมื่อพริกอายุได้ 6 -7 เดือนหลังย้ายปลูก ต้นจะเริ่มโทรมและหยุดให้ผลผลิต แต่ถ้ามีการดูแลบำรุงรักษาดีพริกจะมีอายุถึง 1 ปี
 
วิธีการเก็บพริกไว้ทำพันธุ์ 
ควรเลือกผลจากต้นที่แข็งแรงและดก ลักษณะผลโตได้ขนาด  รูปร่างดี  ตรง  ยาวไม่หงิกงอ ผิดรูปทรง  มี ลักษณะตรงตามพันธุ์  และไม่เป็นโรค  ควรเลือกผลสำหรับเก็บไว้ทำพันธุ์  จากการเก็บรุ่นที่  3  ทั้งนี้เพราะมีจำนวนเมล็ดมาก  และขนาดของเมล็ดใหญ่สมบูรณ์  เก็บรักษาผลที่เหลือได้ไว้คาต้นจนสุกเต็มที่  จากนั้นนำมาเก็บบ่อไว้ในภาชนะ  เช่น  กระบุง ประมาณ 2  คืน จนเนื้อนุ่มแล้ว  ใช้มีดกรีดให้ผลแตก  เคาะเมล็ดออกล้างน้ำสะอาด  แล้วนำไปเกลี่ยบนตะแกรงหรือกระด้ง  ตากแดดให้แห้งสนิทใส่ถุงพลาสติกหรือขวดสะอาด  ปิดผาให้ แน่น เก็บไว้ในที่มีอากาศแห้ง  และเย็นอย่าไว้ใกล้เตาไฟ หรืออยู่ในที่แดดส่องอยู่เสมอ
 
 
puypanlan puypanlan@hotmail.com [58.11.181.xxx] เมื่อ 27/02/2012 03:44
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :